DONHI
 
 
:::

作者:大東海教育集團   點閱率:  2253

★大東海→109、110年→『刑法』精修→新班開課→大東海領袖名師→陳盛 教授!

★課程:108、109年『刑法』精修
★108、109年~最新課程『刑法』精修
★考試:109、110年~高考普考、警察特考
             109、110年~司法特考、地方特考
             109、110年~身心特考、各類特考
★講師:大東海名師~陳盛 教授
★來大東海:快樂學習,夢想起飛 !