DONHI
 
 
:::

作者:大東海教育集團   點閱率:  2335

★大東海→107年『政治學』(申論題~高分示範~寫作班)→大東海領袖名師~顏童 教授!

科目:『政治學~申論題』~高分寫作班!
107考前搶攻!~申論作答~實戰演練!
首席:大東海~超強名師~顏童 教授!
考試:107年12月15~17日地方特考
           108年 4月20~21日身心特考
           108年 7月 5 ~ 9 日高考.普考
◎大東海名師團~為您掌握「考場脈動」!