DONHI
 
 
:::

作者:大東海教育集團   點閱率:  2290

★大東海(107、108年度)→『民法(含民法概要)』精修→新班開課→大東海王牌名師→裕樹 教授!

107、108年『民法(含民法概要)』精修
107年~最新課程「民法(含民法概要)」
考試:107年8月11~13日司法特考
        107年12月15~17日地方特考
        107年  9月  8 ~ 9日原民特考
108年高考.普考、鐵路、關務、身心
首席:大東海王牌名師~裕樹 教授