DONHI
 
 
:::

作者:大東海教育集團   點閱率:  2636

★大東海→107年『國文(公文格式用語)』→考前題庫菁英班→大東海領袖名師→楊昕教授!

107年~國文(公文格式用語)衝刺開課!
科目『國文(公文格式用語)』題庫班!
領袖:大東海領袖名師~楊昕 教授!
考試:107年8月11日~司法(五等)
          107年9月 8日~原民(五等)
       107年12月15日~地方(五等)
108年初等.身心(五等).鐵路(佐級)