DONHI
 
 
:::

作者:大東海教育集團   點閱率:  2157

★大東海107年→身心(財稅)→『財政學』→解題與導讀→大東海領袖名師~陳容教授!

解題:107年~身心(財稅)~解題與導讀!
首席:大東海超強名師~陳容 教授!
科目:身心特考(三等)_財政學~解題!
     身心特考(四等)_財政學概要~解題!
     身心特考(五等)_財政學大意~解題!
時間:107年5月3日~現場解題!
大東海:領袖名師~為您解題與導讀!