DONHI
 
 
:::

作者:大東海教育集團   點閱率:  2531

★大東海(107年、108年)→『國文(公文)』精修→ 新班開課→大東海領袖名師 →「王攜之」教授

新課:106年~「國文(公文)」密集精修
開課:106年7月26日(新班開課)
考試:107年~高普考試~初等考試
106年、107年~地方特考~司法特考
        107年~警察特考~鐵路特考
        107年~關務特考~各類特考
領袖:大東海名師 ~「王攜之」教授!